เราต้องการแบบไหนบ้างนะ ครีมรักษาสิว

เราต้องการแบบไหนบ้างนะ ครีมรักษาสิว ที่ว่าหละ  การที่เราไม่ต้องการอะไรเลย ก็ต้องมานั่งถามเพื่อนหละครับ ที่ว่าที่่ผ่านมานะต้งอการให้เราเป็นแบบไหนเราจะต้องการแบบไหนเราเองเดินทางไปที่ไหน ต้องการอะไรมากกว่าไหม ก็ต้องหาทางที่จะออกมาให้ได้อย่างไม่น่าเชือเลย ครีมรักษาสิว