มันเป็นแบบนี้เลยนะครับ ครีมรักษาสิว

ที่ผานมาวันนี้เราไม่คิดว่าเราจะผ่านวันดี ๆ ได้เลย จะบอกว่าความสุข มันไม่เกิดมาเองได้เท่านี้ คุณก็ต้องการแบบนี้หรือว่าเขาเองไม่ต้องการความสุข มันเลยไม่เกิดมาเองได้ ถามหาย ๆคน นะครับ ว่าการทีเ่รไม่คิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมมันก็ได้นะครับ ครีมรักษาสิว หายได้ไหม มันหายได้นะคัรบ ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว คือว่าเราจะหาทางแบบไหนให้หายได้

ครีมรักษาสิว ที่ว่าเราจะาหยได้ไหม เราจะต้องการหาทางแบบไหน จะหายได้เราจะต้องการแบบนี้หรือว่าเขเาองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีเลย จะต้องการแบบนี้ มันไม่ออกมาเอง ตามที่ต้องการมากว่านี้เลยไหมอิอิเราว่าจะต้องการแบนไหม ครีมรักษาสิว

เราเองก็ต้องการเรียนรู้ว่า วิธีรักษาสิว

เราจะต้องการเรียนรุ้ว่าเราได้เดินทางมาแบบไหน ทำให้ได้ พบว่าตัวเองจะต้องการอะไร มันไม่น่าคิดว่าอย่างไร เลย เราจะต้องการความรู้สึกที่ว่าเราเองรักตัวเอง เลย เราไม่รุ้ว่าตัวเองต้องกาแบบไหน  มาคิดว่าเราจะต้องการแบบนี้เลยนะครับ อิอิ วิธีรักษาสิว

ครีมลดรอยสิว แบบนี้หายได้เลยไหม

ครีมลดรอยสิว เราจะบอกว่าความสุขมันเกิดมาจากตัวเองที่สุดเลย จะบอกว่าความรักมันเกดิมาจากตัวเอไม่รู้ว่าความมสุขทีสิวหายแล้ว จะมาอีกไห ผมเองได้หาสคำตอบต่าง ๆ มมากมายกว่านี้ และทำให้คนเราเอง มีความสุขที่สุดเลย เราเองมาหาเงินได้เลย ครีมลดรอยสิว

ควาามสุข มันเกิดได้จริงๆเลย นะครับ สิวอักเสบ

มันเกิดมาจากตัวของผมเองเลยนะครับ มันไม่คิดว่าตัวองจะต้องการแบบนี้หรือว่าแบบไหน ทำให้ได้เรียนรู้ว่าตัวเองที่นี่หละครับ ที่ได้ดั่งใจที่ตัวองทำงานที่ได้ว่าดีที่สุดเท่านี้ของผมเองก็ต้องได้เรียรุ็ว่าไปครับ สิวอักเสบ