วันนี้มาถามน้อง ๆ เองนะครับ รักษาสิว

วันนี้ผมมานั้งเรียนบทควาามความต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของเราเอง น้นไม่คิดว่าจะมาเกิดมา ที่คิดว่าเราเอง มานั่งถามน้อง ๆ ่าจะต้องการแบบนี้ ไหม มัไนไม่เกิดมาเองได้ถามน้อ งๆ ว่าจะต้องการแบบไหนนี้ หรือว่าเราจะต้องการทีคิดว่ามาตามอ่านบทความ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>