อยากจะมีเวลาเป็นของตัวเอง ครีมรักษาสิว

อกยาจะมีเวลาเป็นขงตัวเองมากๆเลย จะว่าไปแล้วผมเองก็คิดว่าเราที่มีวันนี้เพื่อให้ได้ตามที่ต้องการมากกว่านี้ไหม หรืวอ่าเขาเองจะต้องการแบบไหน การที่คนเรานะครับ มานัง่คิดว่าแบบนี้ มันไม่มีทางเลยจะผ่านมันไปได่ ผมเองก็คิดว่าเท่านี้กน่าจะหาทาองอกได้เลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>